Portal o zdrowiu

Pełni zdrowia każdego dnia!

na czym polega ekg
Sprzęt medyczny

EKG: co to jest i jak działa?

Elektrokardiogram (EKG): analiza rytmu serca na wykresie

Elektrokardiogram, znane powszechnie jako EKG, to niezwykle ważne narzędzie diagnostyczne w dziedzinie kardiologii. Jest to prosty, ale bardzo skuteczny sposób monitorowania aktywności elektrycznej serca. W tym artykule zagłębimy się w tajniki EKG, zrozumieją jego zasadę działania oraz omówimy, jakie informacje może dostarczyć lekarzowi, pomagając w identyfikacji ewentualnych problemów z sercem.

Zasada działania EKG: od elektrycznych impulsów do wykresu serca

EKG działa na zasadzie rejestrowania elektrycznych impulsów generowanych przez serce podczas cyklu pracy. Elektrody umieszczone na skórze pacjenta rejestrują te impulsy, przekazując je do aparatu EKG. Następnie urządzenie przedstawia te impulsy w formie graficznej na specjalnym wykresie. Każda fala i załamek na wykresie reprezentuje konkretne zjawisko elektryczne w sercu, co pozwala lekarzowi ocenić regularność rytmu, przewodzenie impulsów oraz ewentualne nieprawidłowości.

jak działa ekg

Różne fazy cyklu serca: odczyt EKG w detalu

EKG dostarcza informacji na temat różnych faz cyklu serca. Począwszy od załamków P, QRS, do załamka T, każda z tych fal odpowiada konkretnej czynności serca. Załamek P reprezentuje depolaryzację przedsionków, załamek QRS to depolaryzacja komór, a załamek T odpowiada repolaryzacji komór. Analiza odstępów między załamkami oraz wysokości fal pozwala na ocenę, czy serce pracuje w sposób skoordynowany i efektywny.

Zastosowania kliniczne EKG

EKG jest niezastąpione w różnych obszarach medycyny klinicznej. W diagnostyce chorób serca pozwala na identyfikację arytmii, choroby niedokrwiennej serca czy niedokrwiennego udaru mózgu. Ponadto, EKG jest szeroko stosowane w monitorowaniu pacjentów na oddziałach intensywnej opieki oraz w codziennej praktyce lekarskiej w celu oceny skuteczności leczenia. W przypadku pacjentów z chorobami serca, regularne badania EKG są kluczowe dla monitorowania postępu choroby oraz dostosowywania planu leczenia.

Kluczowe narzędzie w kardiologii

Podsumowując, elektrokardiogram stanowi kluczowe narzędzie diagnostyczne, pozwalające na precyzyjną analizę aktywności elektrycznej serca. Działa on na zasadzie rejestrowania elektrycznych impulsów, przekładając je na czytelny wykres. Dzięki analizie poszczególnych faz cyklu serca, lekarze mogą ocenić, czy serce pracuje zgodnie z oczekiwaniami. Zastosowania kliniczne EKG obejmują szeroki zakres diagnostyki i monitorowania, co czyni go niezastąpionym narzędziem w dziedzinie kardiologii i opieki nad pacjentami z chorobami serca.